Skip to main content

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek

Utoljára módosítva: 29.06.2021

Ehhez az Alkalmazáshoz való hozzáférés és annak használata tekintetében ezek a felhasználási feltételek („Felhasználási Feltételek”) kötelező érvényű jogi megállapodásnak minősülnek Ön („Ön”) – mint a mobilalkalmazás, webes alkalmazás vagy szoftveres alkalmazás („Alkalmazás”) felhasználója –, valamint a Daikin Europe N.V. és leányvállalatai („Vállalat”, „Mi”) között.

Amennyiben hozzáfér az alkalmazáshoz és használja azt, akkor az a jelen Felhasználási Feltételek Ön általi elfogadásának minősül. Felhívjuk figyelmét, hogy az Alkalmazás bizonyos részeire konkrét felhasználási feltételek vonatkozhatnak. Amennyiben hozzáfér ezekhez a részekhez és/vagy használja azokat, akkor az a vonatkozó konkrét felhasználási feltételek Ön általi elfogadásának minősül.

A Vállalat fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül frissítse a Felhasználási Feltételeket, és (részben vagy egészben) módosítsa az Alkalmazásban szereplő és/vagy azzal kapcsolatos bármilyen terméket, szolgáltatást és (kapcsolódó) információt. A Vállalat fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül felfüggessze vagy beszüntesse az Alkalmazás üzemeltetését.

Amennyiben Ön még nem töltötte be a 18. életévét, akkor csak szülő vagy gondnok bevonásával fogadhatja el ezeket a Felhasználási Feltételeket és használhatja az Alkalmazást.

1. Az Alkalmazás használata 2. Végfelhasználói licenc 3. Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 4. Garanciák kizárása 5. Felelősség korlátozása 6. Hivatkozások 7. Adatvédelem 8. A sütikről 9. Az alkalmazandó jog megválasztása 10. Rendelkezések elkülöníthetőség 11. Elérhetőségek 12. Ha alkalmazható

1. Az Alkalmazás használata

Hozzáférés az Alkalmazáshoz

Mielőtt hozzáférést kapna az Alkalmazáshoz, regisztrációra lehet szükség egy fiók létrehozásával. Adott esetben az Alkalmazáshoz csak a Vállalat meghívásával férhet hozzá. Az Alkalmazáshoz való hozzáférés esetlegesen az Ön foglalkozásához kapcsolódhat, ha a termékeinket értékesítő vállalat alkalmazottja vagy képviselője. A Vállalat részére valós és helyes (kapcsolattartási) adatokat kell megadnia, és ezeket az adatokat naprakészen kell tartania, ezzel biztosítva, hogy a Vállalat mindig helyes adatokkal rendelkezzen a fiókjával kapcsolatban.

A Vállalat saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül bármikor letilthatja a hozzáférését vagy visszavonhatja a hozzáférési jogait.

Az Ön fiókjával kapcsolatban minden tevékenységért Ön felelős; meg kell tennie a szükséges intézkedéseket, hogy védje a fiókját visszaéléssel vagy helytelen használattal szemben. Ha úgy véli, hogy a fiókja veszélyben van, haladéktalanul értesítenie kell a Vállalatot, és meg kell szüntetnie a fiókját.

Vállalati Tartalmak

A Vállalat kizárólag tájékoztatási célra biztosít minden olyan információt, anyagot, adatot és elektronikus fájlt, amelyet az Alkalmazás tartalmaz, vagy abban közzé tesznek, és minden olyan információt, amelyet a Vállalat az Alkalmazással kapcsolatban elektronikusan küld Önnek („Vállalati Tartalmak”).

Felhasználói Tartalmak

Amennyiben alkalmazható, az Alkalmazásban információkat és/vagy elektronikus fájlokat tölthet fel, tárolhat és nyújthat be („Felhasználói Tartalmak”). 

A Vállalat fenntartja a jogot, hogy átszerkesszen vagy eltávolítson bármilyen, az Alkalmazásba feltöltött Felhasználói Tartalmat, akár a szerveren tárolják, akár az Alkalmazásban teszik közzé azt.

Amennyire azt a vonatkozó jogszabályok megengedik, a Vállalat semmilyen, a Felhasználói Tartalmak egy részével vagy egészével kapcsolatban felmerült veszteségért vagy kárért nem felelős.

Elfogadható használat

Az Alkalmazás használata közben tartózkodnia kell minden olyan tevékenységtől, amely rendeltetésellenesnek vagy jogszerűtlennek tekinthető. Az Alkalmazásba nem tölthet fel semmilyen olyan információt, amely jogszerűtlen vagy jogellenes, harmadik fél jogait sérti, és/vagy keresetindításra teremthet jogalapot Önnel, a Vállalattal vagy bármilyen harmadik féllel szemben (minden esetben az alkalmazandó jogszabályok alapján).

2. Végfelhasználói licenc

Egyes Alkalmazások lehetővé tehetik, hogy olyan ügyfélszoftvert („Szoftver”) töltsön le, amelyet a Vállalat automatikusan frissít. Ebben az esetben Ön egy olyan korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható licencet kap a Szoftverhez, amely az Alkalmazás felhasználására korlátozódik.

A következőket nem teheti: (a) nem módosíthatja az Alkalmazást, a Szoftvert és/vagy a Vállalati Tartalmakat, és nem használhatja őket üzleti célra; (b) nem engedményezhet és nem ruházhat át semmilyen olyan jogot, amelyet a jelen Felhasználási Feltételek alapján élvez, és azokra nem adhat tovább licencet; (c) nem kínálhatja az Alkalmazást eladásra vagy bérbe; (d) nem fordíthat vissza, nem törhet fel, nem fejthet vissza és nem bonthat részeire semmilyen olyan szoftvert, amely az Alkalmazás részét képezi; (e) nem távolíthat el semmilyen szerzői jogra, védjegyre vagy egyéb tulajdonjogra utaló megjegyzést az Alkalmazásból; (f) nem tehet olyat, amellyel sérti a Vállalat szellemi tulajdonhoz fűződő jogát; (g) nem másolhatja le, nem jelenítheti meg nyilvánosan, nem ruházhatja át, nem adhatja licencbe, nem sokszorosíthatja, nem hozhatja nyilvánosságra, nem töltheti le, nem töltheti fel, nem teheti közzé, nem közvetítheti, nem terjesztheti és nem értékesítheti az Alkalmazást sem részben, sem egészben, és az Alkalmazás felhasználásával nem hozhat létre származékos terméket.

A Vállalat – sem kifejezetten, sem hallgatólagosan – nem biztosít Önnek semmilyen egyéb jogot a jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten biztosított jogokon kívül.

3. Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

Az Alkalmazás Ön általi használata nem tekinthető annak, hogy Ön ezzel bármilyen licencet vagy jogot szerez az Alkalmazásban megjelenő Vállalati Tartalmak felhasználására nézve, illetve arra hogy felhasználhatja az Alkalmazásban megjelenő olyan védjegyeket, logókat és termékneveket, amelyek a Vállalat vagy egyéb jogosultak érdekeltségébe tartoznak (együttesen „Védjegyek”). A Védjegyek nem használhatók fel a Vállalat írásos engedélye nélkül.

Az Alkalmazás és/vagy a Vállalati Tartalmak – beleértve többek között a szövegeket, a fényképeket, a képfájlokat, a szoftvereket, a zenét, az audio-videó-klippeket és egyéb jogvédett anyagokat – a Vállalat tulajdonát képezik. A szerzői jogról szóló jogszabályok alapján a Vállalat engedélye nélkül nem megengedett az Alkalmazás és/vagy a Vállalati Tartalmak másolása, nyilvános közvetítése, terjesztése, módosítása, törlése és sokszorosítása, kivéve a szerzői jogról szóló vonatkozó jogszabályok által megengedett konkrét felhasználási célokat.

4. Garanciák kizárása

ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A VÁLLALAT AZ ALKALMAZÁST AZ „ADOTT ÁLLAPOTBAN” ÉS „AZ ELÉRHETŐ FORMÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE ANÉLKÜL, HOGY AKÁR KIFEJEZETTEN, AKÁR HALLGATÓLAGOSAN BÁRMILYEN GARANCIÁT VÁLLALNA ANNAK ÁLLAPOTÁRA. A VÁLLALAT SEMMILYEN KIJELENTÉST NEM TESZ, ÉS KIZÁR MINDEN OLYAN ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ GARANCIÁT, AMELY A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, A KERESKEDELMI MINŐSÉGRE, EGY ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VAGY JOGTISZTASÁGRA VONATKOZIK. A VÁLLALAT SZINTÉN NEM VÁLLAL GARANCIÁT ARRA, HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM TARTALMAZ ROSSZINDULATÚ SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOKAT VAGY EGYÉB KÁROS ALKOTÓELEMEKET. A VÁLLALAT TOVÁBBÁ NEM TESZ SEMMILYEN KIJELENTÉST ÉS NEM GARANTÁLJA, NEM HAGYJA JÓVÁ, NEM VÁLLAL GARANCIÁT ÉS NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A HONLAPOKON MEGJELENŐ SEMMILYEN INFORMÁCIÓ, ADAT, VÉLEMÉNY, TANÁCS VAGY KIJELENTÉS PONTOSSÁGÁÉRT, IDŐSZERŰSÉGÉÉRT, MEGBÍZHATÓSÁGÁÉRT, KIELÉGÍTŐSÉGÉÉRT, SORRENDJÉÉRT VAGY TELJESSÉGÉÉRT, SEMMILYEN, HARMADIK FÉL ALKALMAZÁSAIBAN ELÉRHETŐ TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS (VAGY AZ OTT MEGJELENŐ TARTALOM) MINŐSÉGÉÉRT, A FELHASZNÁLÓI TARTALMAKÉRT VAGY ESZKÖZÖKÉRT, VALAMINT A VÁLLALATI TARTALMAKÉRT, ILLETVE A VÁLLALAT NEM FELELŐS SEMMILYEN ÖN ÉS HARMADIK FÉL KÖZÖTT LÉTREJÖTT TRANZAKCIÓÉRT.

AZ ALKALMAZÁSON KERESZTÜL SZERZETT SEMMILYEN TANÁCS VAGY INFORMÁCIÓ ALAPJÁN NEM JÖN LÉTRE SEMMILYEN GARANCIA A VÁLLALAT NEVÉBEN.

EZ A PARAGRAFUS A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEHETŐ LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN ALKALMAZANDÓ.

5. Felelősség korlátozása 

ÖN ELFOGADJA, HOGY AMENNYIBEN PROBLÉMÁK MERÜLNEK FEL AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATBAN, VAGY HA ELÉGEDETLEN AZ ALKALMAZÁSSAL, AZ EGYETLEN KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE, HOGY NEM HASZNÁLJA TOVÁBB AZ ALKALMAZÁST, VAGY ADOTT ESETBEN ELTÁVOLÍTJA AZT AZ ESZKÖZÉRŐL. ÖN ELFOGADJA, HOGY A VÁLLALATNAK SEMMILYEN KÖTELEZETTSÉGE VAGY FELELŐSSÉGE NEM KELETKEZIK ÉS NEM ÁLL FENN HARMADIK FÉL ALKALMAZÁSAI VAGY AZ AZOKBAN ELÉRHETŐ TARTALMAK TEKINTETÉBEN, ÉS – ANNAK ELLENÉRE, HOGY HARMADIK FÉL ILYEN ALKALMAZÁSAIRA KÜLÖN, HARMADIK FÉLLEL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSOK VONATKOZHATNAK – AMENNYIBEN PROBLÉMÁK MERÜLNEK FEL HARMADIK FÉL ALKALMAZÁSAIVAL KAPCSOLATBAN, VAGY HA ELÉGEDETLEN AZ ADOTT ALKALMAZÁSSAL, A VÁLLALAT FELÉ AZ EGYETLEN KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE, HOGY NEM HASZNÁLJA TOVÁBB AZ ÉRINTETT ALKALMAZÁST, VAGY ADOTT ESETBEN ELTÁVOLÍTJA AZT AZ ESZKÖZÉRŐL.

A VÁLLALAT, ILLETVE ANNAK TISZTSÉGVISELŐI, RÉSZVÉNYESEI, ALKALMAZOTTAI, MEGBÍZOTTJAI, IGAZGATÓI, LEÁNYVÁLLALATAI, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI, JOGUTÓDJAI, ENGEDMÉNYESEI, BESZÁLLÍTÓI VAGY LICENCBE ADÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK A KÖVETKEZŐKÉRT:

(1) SEMMILYEN KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÁRATLAN VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRÉRT; (2) SEMMILYEN: (A) FELHASZNÁLÁS ELMARADÁSÁÉRT; (B) FELHASZNÁLÓI TARTALMAK ELVESZTÉSÉÉRT; (C) ÜZLET ELVESZTÉSÉRT; (D) ELMARADT HASZONÉRT; VAGY (E) ESZKÖZÖK KÁROSODÁSÁÉRT; (F) AZ ABBÓL FAKADÓ KÁROKÉRT, HOGY HASZNÁLTA VAGY NEM TUDTA HASZNÁLNI AZ ALKALMAZÁST, AZ ESZKÖZÖKET, HARMADIK FÉL ALKALMAZÁSAIT, HARMADIK FÉL ALKALMAZÁSAIBAN MEGJELENŐ TARTALMAKAT, A VÁLLALATI TARTALMAKAT VAGY A FELHASZNÁLÓI TARTALMAKAT; (3) A MEGÁLLAPODÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK NEM TELJESÍTÉSÉÉRT, VALAMINT NEM ELÉGSÉGES VAGY KÉSEDELMES TELJESÍTÉSÉÉRT, AMENNYIBEN AZOK VIS MAIOR VAGY BÁRMILYEN OLYAN EGYÉB OK KÖVETKEZMÉNYEI, AMELYEK NEM VOLTAK ELŐRE LÁTHATÓAK VAGY AMELYEKRE A VÁLLALATNAK AZ ÉSZSZERŰSÉG KERETEIN BELÜL NINCS RÁHATÁSA.

EZEKBEN A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN SEMMI NEM KORLÁTOZZA A VÁLLALAT FELELŐSSÉGÉT A CSALÁSBÓL, A CSALÁSSAL TÖRTÉNŐ MEGTÉVESZTÉSBŐL, A VÁLLALAT GONDATLANSÁGÁBÓL EREDŐ SZEMÉLYI SÉRÜLÉSBŐL VAGY HALÁLESETBŐL, ILLETVE – HA EZT A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK MEGKÖVETELIK – A SÚLYOS GONDATLANSÁGBÓL EREŐ KÁROKÉRT.

[Text Wrapping Break]

6. Hivatkozások

Harmadik fél valamely honlapjára

A jelen Alkalmazás tartalmazhat hivatkozásokat harmadik fél honlapjaira, amelyekre a Vállalatnak nincs ráhatása. A Vállalat semmilyen kijelentést nem tesz harmadik fél olyan honlapjaira vonatkozóan, amelyekhez Ön esetlegesen a jelen Alkalmazáson keresztül férhet hozzá. Az ilyen hivatkozások szerepeltetése nem jelenti azt, hogy a Vállalat bármilyen módon jóváhagyná vagy felelősséget vállalna harmadik fél ilyen honlapjainak tartalmaival vagy használatával kapcsolatban.

Amennyiben a jelen Alkalmazáson keresztül harmadik fél honlapjaira látogat, akkor ezt a saját felelősségére és a harmadik fél adott honlapjára vonatkozó szerződési feltételekkel és adatvédelmi szabályzattal összhangban teheti meg. A Vállalat nem garantálja, nem hagyja jóvá, nem vállal garanciát és nem vállal felelősséget az ilyen honlapokon megjelenő semmilyen információ, adat, vélemény, tanács vagy kijelentés pontosságáért, naprakészségéért, megbízhatóságáért, kielégítőségéért, sorrendjéért vagy teljességéért, valamint az ilyen honlapokon elérhető termékek vagy szolgáltatások minőségéért.

A Társaság valamely honlapjára mutató hivatkozás

Ön azzal a feltétellel tehet közzé hivatkozást a Vállalat valamely honlapján, hogy egyértelműen megadja, hogy a hivatkozás át fogja irányítani a látogatót a Vállalat honlapjára. A hivatkozás nem lehet megtévesztő, és nem sugallhatja, hogy a Vállalat honlapja vagy annak valamely része egy másik honlap részét képezi. Például keretben történő megjelenítés, mélyhivatkozások készítése vagy szövegbe ágyazott hivatkozások nem megengedettek a Vállalat előzetes, írásos hozzájárulása nélkül.

Engedélyt az alábbi űrlapon kérhet.

A Vállalat előzetes, írásos hozzájárulása hiányában az Ön honlapjának oldalain nem jelenhet meg a Vállalat honlapjára mutató hivatkozás.

7. Adatvédelem

A Vállalat célja, hogy a személyes adatait jogszerű, megfelelő és átlátható módon kezelje.

Szánjon rá időt, hogy elolvassa az Adatvédelmi Szabályzatunkat. Az Alkalmazás használatával elfogadja, hogy a Vállalat az Adatvédelmi Szabályzatunkkal összhangban kezelheti a személyes adatait. 

8. A sütikről

Ez az Alkalmazás sütiket és hasonló eszközöket használhat, hogy javítsa a teljesítményét és az Ön felhasználói élményét, valamint ha az Ön beállításainak megváltoztatása nélkül tovább használja az Alkalmazást, akkor azzal hozzájárul ezeknek az eszközöknek a használatához. Ha többet szeretne tudni a sütik használatáról vagy a beállításainak megváltoztatásáról, kérjük, olvassa el a Sütikezelési Szabályzatunkat.

9. Az alkalmazandó jog megválasztása

A felek alávetik magukat a brüsszeli bíróságok hatáskörének, és a Felhasználási Feltételekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó jogviták esetén elfogadják ezeknek a bíróságoknak a hatáskörét, továbbá elfogadják, hogy minden ilyen kérdés és jogvita eldöntésére, lefolytatására és ellenőrzésére a belga jogszabályok vonatkoznak, és hogy az alkalmazandó jog megválasztásával kapcsolatban ez a pont felülír minden ezzel ellentétes rendelkezést.

10. Elkülöníthetőség

A Felhasználási Feltételek bármely pontjának, alpontjának vagy részének érvénytelensége nincs hatással semmilyen egyéb pont, alpont vagy rész érvényességére, valamint az érvénytelen pontot, alpontot vagy részt olyan módon kell átalakítani, hogy az új rendelkezés a feleknek az eredeti rendelkezés szerinti szándékát és akaratát tükrözze.

11. Elérhetőségek

Amennyiben kérdése vagy megjegyzése van, vagy visszajelzést szeretne adni, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő elérhetőségek egyikén: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium, cégjegyzékszám: 0412.120.336

 

További információk

Lépj be a Daikin virtuális bemutatótermébe

Segítségre van szüksége?

További információk

Segítségre van szüksége?

További információk

Segítségre van szüksége?

Segítségre van szüksége?

Aktuális híreink

Tovább a Blogra

Tovább a Referenciákra