Skip to main content

Jogi nyilatkozat

Kapcsolat:

DAIKIN Hungary Kft. - Magyarországi iroda
Alíz utca 3. (Office Garden IV. épület)
1117 Budapest
Telefon: +36/1/464-4500
Fax: +36/1/464-4501
e-mail: office@daikin.hu

Ügyvezető: 
Zuggó Balázs

Médiatulajdonos, kiadó:
DAIKIN Airconditioning HandelsgmbH
Bejegyző bíróság: Wiener Neustadt Regionális Bíróság
Kereskedelmi nyilvántartási szám: FN97788g
Adószám: ATU 19112207
DVR szám: 0739529

Jogi nyilatkozat

A Daikin Europe N.V. weboldalához való hozzáférésre és használatra a következő feltételek és irányelvek vonatkoznak (együttesen 'Jogi nyilatkozat'). A Daikin weboldal megtekintésével és használatával elfogadja a hozzáférés időpontjában érvényes Jogi nyilatkozatot. A Daikin fenntartja a jogot a Jogi nyilatkozat saját belátása szerinti és előzetes értesítés nélküli módosítására. A weboldal használatával elfogadja a módosított Jogi nyilatkozatot. A weboldal megnyitásakor és használatakor érvényes Jogi nyilatkozatról való tájékozódás a felhasználó felelőssége. A Jogi nyilatkozatban rögzített feltételek és irányelvek megszegésével a weboldal használatára vonatkozó joga automatikusan megszűnik.

Szellemi tulajdonjog

A weboldal tartalma és megjelenítése a Daikin tulajdonát vagy licencét képezi és a szellemi tulajdonra vonatkozó törvényi előírások védelme alatt áll. A tartalom illetéktelen felhasználása megszegheti ezeket a törvényi előírásokat. Az itt kifejezetten nem meghatározott jogokat fenntartjuk. A weboldal részének vagy egészének másolása, továbbítása, terjesztése vagy tárolása a Daikin előzetes írásos engedélye nélkül tilos. Erre vonatkozó engedélyt ezen az űrlapon kérhet.

A 'nyomtassa ki ezt az oldalt' megjegyzéssel ellátott oldalak kivételével a tartalomról csak saját használatra nyomtathat ki egy példányt, személyes felhasználásra, és ezen példányoknak tartalmazniuk kell az összes szellemi tulajdonjogra és minden más törvényi korlátozásra vonatkozó megjegyzést.

Márkanév / Bejegyzett márkanevek

A weboldalon szereplő összes márkanév, bejegyzett márkanevek, logók és képek, amelyek a Daikin-nak a jelenben vagy a jövőben a tulajdonába tartoznak, kizárólag a Daikin vagy partnereinek tulajdonai. A weboldal használatára való jogosultság nem jelenti semmiféle értelemben a márkanevek, bejegyzett márkanevek, logók és képek használatára vonatkozó jogot. Ezeket csak a Daikin előzetes írásos beleegyezése alapján szabad használni. Erre vonatkozó engedélyt ezen az űrlapon kérhet.

Hasznos hivatkozások

A weboldal harmadik fél weboldalaira mutató hivatkozásokat tartalmaz, amelyekre a Daikinnak nincs befolyása. A Daikin nem vállal felelősséget semmiféle olyan weboldalért, amelyhez ezen weboldal keresztül fér hozzá.

Ha harmadik fél weboldalára lép jelen weboldalról, azt saját felelősségére teszi. A Daikin nem vállal felelősséget az ezen weboldalak pontosságáért, megbízhatóságáért, megfelelőségéért, időszerűségéért vagy teljességéért, illetve az ezeken a weboldalakon szereplő információk, adatok, vélemények, tanácsok vagy kijelentések helyességéért, vagy az azokon bemutatott termékek vagy szolgáltatások minőségéért.

A Daikin ezeket a hivatkozásokat csak kényelmi és tájékoztatási célból helyezi el a weboldalán. Ezen hivatkozások feltüntetése nem jelenti azt, hogy a Daikin elfogadná, támogatná vagy felelősséget vállalna a weboldalak tartalmáért. A Daikin azt javasolja, hogy használat előtt olvassa el a weboldalak használati feltételeit.

Hivatkozások a Daikin weboldalra

Weboldalán elhelyezheti a Daikin weboldal hivatkozását, azzal a feltétellel, hogy (a hivakozáson) egyértelműen feltünteti, hogy a weboldal látogatóit a Daikin weboldalra irányítja. A hivatkozás nem lehet félrevezető és nem kelthet olyan benyomást, hogy a Daikin weboldalon szereplő információk más weboldal részei. A Daikin weboldal szövegen belüli hivatkozása például csak a Daikin előzetes írásos engedélyével lehetséges.

Erre vonatkozó engedélyt ezen az űrlapon kérhet.

Weboldalán nem jelenhet meg semmiféle olyan hivatkozás, vagy tartalom és anyag semmiféle olyan kontextusban, amely szeméremsértő, büntetendő, vagy sérti bármely harmadik fél jogait.

Jótállás és a weboldal használatára vonatkozó felelősség korlátozása

A Daikin nem vállal felelősséget a weboldal és tartalmának folyamatos vagy hibamentes elérhetőségéért. A weboldalt és tartalmát, 'adott' formában biztosítjuk, semmiféle további kifejezett vagy hallgatólagos jótállás nélkül, nem vállalunk felelősséget a weboldal elérhetőségére, pontosságára, biztonságára, megbízhatóságára vagy tartalmára vonatkozóan, beleértve, de nem kizárólagosan, a jogcímre és jogsértés mentességre vonatkozó jótállásokat, vagy az értékesíthetőségre, illetve adott célra való megfelelőségre vonatkozó hallgatólagos felelősségvállalást.

A weboldal műszaki vagy más jellegű hibákat, pontatlanságokat vagy szerkesztési hibákat tartalmazhat. A Daikin a weboldal tartalmát, megjelenítését és a weboldalon elérhető szolgáltatásokat, beleértve az ott szereplő termékek árát és leírását, bármikor előzetes értesítés nélkül módosíthatja. A weboldal tartalma vagy szolgáltatásai elavulhatnak, és a Daikin nem vállal felelősséget a tartalmak és szolgáltatások frissítéséért.

Sem a Daikin, sem a weboldal tartalmának létrehozásában, előállításában vagy megjelenítésében érintett alvállalkozói nem vonható felelősségre a weboldal használatából vagy elérhetetlenségéből eredő semmiféle közvetlen, közvetett, véletlenszerű, speciális, következményes vagy büntetőjogi károkért, nyereség kiesésért vagy üzletmenet megszakításért, akkor sem, ha a Daikinnak tudomása volt ezen károk lehetőségéről.

A Daikin nem vállal felelősséget a weboldal használata során a felhasználó számítógépére vagy más eszközére kerülő vírusokért, vagy az azok által okozott károkért. Egyes jogrendszerek nem teszik lehetővé bizonyos jótállások és felelősségek korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozások vagy kizárások Önre nem vonatkoznak. A Daikin felelőssége ezen esetekben a törvény által megengedett legkiterjedtebb mértékben korlátozott.

Ha nem elégedett a weboldal bármely részével, egyetlen és kizárólagos jogorvoslata a weboldal használatának megszakítása.

Az adatok elektronikus beküldése

Az adatok Daikinnak történő beküldésével (beleértve az üzeneteket, dokumentumokat és fájlokat) elektronikus levélben vagy a weboldalon elérhető űrlapokon, elfogadja a következőket:

  1. A beküldött anyag nem tartalmazhat semmi olyan elemet, amely törvényellenes, vagy bármilyen más okból nem közölhető nyilvánosan;
  2. Az anyagok beküldése előtt megtesz minden ésszerű erőfeszítést a vírusok és más károsító elemek eltávolítására.
  3. Továbbá vállalja, hogy nem végez olyan műveletet, amely ésszerűtlen mértékű vagy túlzottan nagy terhelésnek tenné ki a weboldal forgalmát.

A felhasználó kijelenti, hogy kártalanítja, és kármentességéről gondoskodik, illetve kérésre megvédi a Daikint és ügyintézőit, vezetőit, alkalmazottait, részvényeseit, ügynökeit és képviselőit bármely harmadik fél követeléssel, károkkal és felelősségrevonással és/vagy anyagi veszteségekkel szemben, amelyeket a weboldal nem megfelelő használata, jelen Jogi nyilatkozat megszegése, az Ön által elkövetett törvényszegés, vagy az Ön nevében eljáró más felhasználó törvényszegése, illetve bármely személy vagy entitás szellemi tulajdonjogának vagy más jogának megsértése okozott.

Adatvédelem és cookie-k

A Daikin által a weboldal használata során begyűjtött személyes adatokat az Adatvédelmi irányelvünk és a Cookie szabályzat szerint dolgozzuk fel. Ezennel megerősíti, hogy a weboldal használata során beleegyezik adatainak Adatvédelmi irányelvünk és Cookie szabályzatunk szerinti felhasználásába és feldolgozásába.

Irányadó jog és illetékesség

A Daikin jelen weboldalt Belgiumból működteti és tartja fenn. Ennek megfelelően a weboldalon található információk kiadására Belgium törvénykezése vonatkozik, és a jogütközésekre vonatkozó hivatkozás nélkül ezen jog alkalmazandó. A felhasználó a törvény által megengedett legteljesebb mértékben elfogadja a Brüsszeli bíróság kizárólagos illetékességét.

Egyéb feltételek

Ha jelen Jogi nyilatkozat bármely rendelkezése törvénytelennek, semmisnek, vagy bármely okból nem alkalmazhatónak minősül, az adott rendelkezés elválasztandó jelen Jogi nyilatkozat tartalmától és nem befolyásolja a fennmaradó rendelkezések érvényességét vagy alkalmazhatóságát. Jelen Jogi nyilatkozat képezi az Ön és a Daikin között az itt meghatározott tekintetben létrejövő teljes megállapodást.

A weboldal üzemeltetője a Belgiumban bejegyzett Daikin Europe N. V., székhely: 8400 Oostende (Belgium), Zandvoordestraat 300, az Oostende Cégbíróság által bejegyzett cégjegyzékszám: 412.120.336.

2013. május, 1.3 verzió

További információk

Lépj be a Daikin virtuális bemutatótermébe

Segítségre van szüksége?

További információk

Segítségre van szüksége?

További információk

Segítségre van szüksége?

Segítségre van szüksége?

Aktuális híreink

Tovább a Blogra

Tovább a Referenciákra